HPC Map

Kultura organizacji może być traktowana jak swoiste ramy odniesienia kształtujące zachowania pracowników i wpływające na decyzje prowadzące do osiągania celów organizacji. Kultura organizacyjna jest budulcem tożsamości firmy, decydującym o jej indywidualnych cechach. Główne funkcje zarządzania, takie jak planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, powinny być zgodne z kulturą panującą w danej organizacji. Z tego też powodu podejmujemy próby określenia zarówno podstawowych aspektów kultur organizacyjnych, jak i związku między kulturą organizacyjną a poszczególnymi funkcjami zarządzania.

Dążenie do zbudowania  wysokoefektywnej kultury organizacji jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed firmami. Każdą drogę do tego wiodącą należy rozpocząć od solidnych podstaw czyli od zbadania obecnej kultury, dominujących w niej wartości i wzorców zachowań. Do takich celów zostało przygotowane narzędzie diagnostyczne: HPC Map. Wyniki często mogą zaskakiwać jednak to one pozwalają podejmować racjonalne decyzje rozwojowe.

mapa k

Powyżej przedstawiamy wykres prezentujący typowy kształt kultury organizacyjnej polskich średnich przedsiębiorstw w 2011r. Opis typów kultur znajduje się w artykule do pobrania.

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Opis narzędzia: HPC Map (wkrótce)

2. Artykuł: Typy kultury organizacyjnej

3. Artykuł: Budowa efektywnej kultury organizacyjnej (wkrótce)