Szkolenia z zakresu ZZL

Proponujemy skorzystanie z szeregu szkoleń dedykowanych specjalistom ze wszsystkich obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz kadrze menedżerskiej HRM.

System zarządzania kompetencjami pracowników

Przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Kompetencjami zależy zarówno od jakości narzędzi i opracowań jak i od kompetencji zespołu realizującego to przedsięwzięcie. Celem oferowanej usługi szkoleniowej jest przygotowanie przedstawicieli firmy do budowy i wdrożenia systemu kompetencji zawodowych w wybranych zakresach polityki ZZL. Szkolenie pozwala przygotować zespół przedstawicieli firmy (nie tylko specjalistów ZZL) do wdrażania projektów zarządzania kompetencjami. Warsztatowa forma, praca nad konkretnymi narzędziami i studiami przypadków oraz wypracowywanie własnych rozwiązań to proponowana formuła działań rozwojowych. 

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Publikacja: Wprowadzenie do zarządzania kompetencjami

2. Opracowanie: Lista kompetencji z definicjami

3. Wskazówki: Zasady opisywania skal kompetencyjnych 

4. Przykład: Opis kompetencji - negocjowanie

5. Przykład: Karta kompetencji - negocjowanie

Zobacz film:

1. Wykorzystanie modelu kompetencyjnego w firmie: http://player.vimeo.com/video/44511797

Zarządzanie efektywnością pracowników - HPI

Zarządzanie zasobami ludzkimi to w znacznej mierze poszukiwanie optymalnych rozwiązań podnoszących poziom efektywności poszczególnych osób, zespołów i całych organizacji. Proponujemy Państwu warsztat wprowadzający uczestników w zagadnienia związane z przygotowaniem i wdrożeniem do organizacji systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania efektywnością pracowników. Uczestnicy zobaczą jak wykorzystanie modelu oraz narzędzi HPI (Human Performance Improvement) może tworzyć podstawę do systemowych rozwiązań w zakresie ZZL i przyczyniać się do realizacji strategii całej organizacji.

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Podręcznik: Wprowadzenie do koncepcji HPI

2. Wskazówki: Mapa procesu HPI

3. Artykuł: Jak można doenergetyzować pracownika

Akademia  AC / DC

Assessment Center i Development Center to metodologia pozwalająca na rzetelną ocenę możliwości i predyspozycji kandydatów oraz aktualnych pracowników. Doskonalenie umiejętności przeprowadzania sesji AC i DC wśród własnych pracowników, daje pracodawcy szansę nie tylko na ograniczenie kosztów tego procesu lecz także na pozyskiwanie jeszcze lepszych pracowników i profesjonalnego kształtowania ich ścieżek kariery. Odpowiednie przygotowanie i realizacja oraz doświadczeni asesorzy gwarantują, że AC osiągnąć może bardzo wysoki poziom wiarygodności uzyskanych wyników. Oznacza to, że ocena potencjału zawodowego uczestników jest precyzyjna i niemal całkowicie zgodna z rzeczywistością. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodykę konstruowania narzędzi AC i DC oraz interpretowania ich wyników i sporządzania raportów.

Pobierz ofertę

Do pobrania:

1. Artykuł: Typologia zadań AC/DC

2. Materiał dla asesora: Informacja dla uczestników DC

3. Opracowanie: ACDC - leksykon pojęć

Tworzenie opisów stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy (OSP) są z jednej strony podstawowym zadaniem działów odpowiedzialnych za politykę personalną firmy, a z drugiej jednym z bardziej zaniedbanych obszarów. Praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków istniejące opisy są nie tylko niewykorzystywane stosownie do możliwości, lecz także w dużej mierze bywają nieadekwatne do rzeczywistości. Wydaje się, że jednym z powodów jest brak jednoznacznych standardów i narzędzi pozwalających na dokonanie poprawnych, użytecznych praktycznie i elastycznych opisów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają nowe podejście do technologii opisów stanowisk pracy, której wykorzystanie może spowodować, że w krótkim czasie wprowadzimy użyteczne OSP.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość wykorzystania autorskiego narzędzia JobProfiler®

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Podręcznik - Opisy Stanowisk Pracy (fragment)

2. Artykuł: Pięć najważniejszych aspektów OSP

3. Wskazówki: Wzór Karty Opisu Stanowiska

Wdrażane programów oceny i rozwoju kompetencji (SOP)

Systemy Ocen Pracowniczych (SOP) są zarówno popularnym, jak i dyskusyjnym przedsięwzięciem. Od kilku dekad wiele firm z uporem godnym wyższej sprawy próbuje się wdrożyć taką bądź inną formę SOP, często po to, by po jakimś czasie dojść do wniosku, że „znów się nie udało!” Z drugiej strony zasadnicze cele SOP są zbieżne z celami, jakie stawia sobie cała polityka ZZL – zwiększenie wydajności i efektywności pracowników i trudno zrezygnować z korzyści wynikających z dobrego systemu. Zakładamy, że dzięki dobrze skonstruowany SOP może stanowić podstawowe narzędzie wspierające w firmie rozwój kompetencji i efektywności pracowników. Do tego też przygotowuje nasze szkolenie.

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Artykuł: SOP - trudności wdrożeniowe

Budowa i wdrażanie ścieżek kariery

Nowoczesne podejście do planowania karier polega na dążeniu do łączenia planów indywidualnych z celami strategicznymi i potrzebami organizacji. Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań z tego zakresu wymaga odpowiedniego zrozumienia i wykorzystania wielu procesów takich jak: predyspozycje zawodowe, rozwój kompetencji, zarządzanie efektywnością i talentami. Proponujemy Państwu szkolenie pozwalające nie tylko usystematyzować wiedzę z tych zakresów lecz także poznać odpowiednie narzędzia.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość wykorzystania autorskiego systemu diagnozy predyspozycji / talentów zawodowych: Profil Kariery

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Artykuł: Ścieżki kariery - oczekiwania pracowników