HPI Map

Niemal każda organizacja dąży do podniesienia poziomu efektywnosci pracowników. Należy jednak pamiętać, że poziom realizacji wskaźników efektywności zależy od szeregu czynników, nie zawsze bezpośrednio zależnych od samego pracownika. Dlatego warto wykorzystywać narzędzia, ułatwiające identyfikację różnych czynników decydujących o efektywności oraz ich wzajemnych powiązań. Użyteczny praktycznie model HPI proponuje, aby wszelkie potencjalne czynniki rozpatrywać w sześciu obszarach:

 1. Zasoby – wykorzystywane narzędzia pracy, wyposażenie (na przykład komputery, telefony, samochody służbowe), ergonomia miejsca pracy, sprzęt, maszyny, wsparcie technologiczne, systemy IT, instrukcje postępowania, czas i finanse do dyspozycji.
 2. Procesy biznesowe / organizacja pracy – opisy zadań, procesów biznesowych i stanowisk, zależności między różnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi, cele – od poziomu organizacji po poszczególne komórki organizacyjne i osoby, opisy procedur postępowania, normy jakości, systemy i zasady raportowania, organizacja pracy ze strony przełożonych, misja, wizja, wartości i oczekiwania.
 3. Informacje – jasno wyrażone oczekiwania względem wykonywanych zadań (głównie w kategoriach efektów, ilości, jakości, czasu), omówienie standardów pracy, informacje zwrotne dotyczące poziomu wykonania i spełniania oczekiwań, dostęp do danych i informacji związanych z wykonywaną pracą.
 4. Wiedza specjalistycza i kompetencje – wiedza ogólna i profesjonalna z zakresu wykonywanej pracy, kompetencje (umiejętności i postawy), możliwości rozwoju zawodowego (szkolenia, ścieżki kariery etc.) i zdobywania wiedzy specjalistycznej.
 5. Motywacja / zaangażowanie – czynniki wpływające na zaangażowanie w realizacje zadań. Poziom satysfakcji z wynagrodzenia i wszelkie systemowe rozwiązania w zakresie nagradzania i premiowania. Identyfikacja z firmą, poczucie bezpieczeństwa pracy, poczucie wpływu na wykonywane zadania oraz możliwości rozwoju, kariery, awansu.
 6. Jakość życia i zdrowie związane z pracą w organizacji (wellness) – dbałość o szeroko rozumiane aspekty zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego oraz równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Na tej podstawie przygotowano proste lecz niezmiernie skuteczne narzędzie pozwalające na:

 • diagnozę źródeł trudności ograniczających efektywność pracowników
 • zaplanowanie optymalnych działań rozwojowych
 • przygotowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich powiązanej z celami organizacji

motywacja - graf

Oprócz samego kwestionariusza otrzymuję Państwo:

 • Formatkę do obliczania zbiorczych wyników (automatyczne generowanie kluczowych wykresów)
 • Instrukcję wykorzystania
 • Podręcznik pozwalający na pełną interpretację wyników oraz planowanie działań

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Opis narzędzia HPI Map

2. Podręcznik: Wprowadzenie do koncepcji HPI

3. Artykuł: Być efektywnym ale jak?