Mapa Satysfakcji i Zaangażowania

Każda organizacja powinna weryfikować zarówno poziom satysfakcji jak i zaangażowania pracowników gdyż w sposób istotny wpływają one na funkcjonowanie pracowników. Szczególnie niepokojące są negatywne zjawiska związane z niskim poziomem tych charakterystyk.

Niski poziom satysfakcji skutkuje:

 • Negatywnymi wypowiedziami nt. firmy – także względem jej klientów
 • Wyrażaniem negatywnych opinii nt. współpracowników ze szczególnym uwzględnieniem kadry menedżerskiej i zarządzającej
 • Koncentracją na sytuacjach konfliktowych
 • Nieprzestrzeganiem zasad pracy i wartości firmy
 • Wysoką absencją chorobową
 • Niską lojalnością i gotowością do odejścia z firmy przy pierwszej nadarzającej się okazji
 • Tendencją do budowania nieformalnych grup nacisku
 • Brakiem gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami (im bardziej jestem niezastąpiony tym lepiej dla mnie)

 Niski poziom zaangażowania skutkuje:

 • Koncentracją na minimalnym wywiązywaniu się z powierzonych zadań
 • Niską efektywnością
 • Bojkotowaniem systemowych rozwiązań monitoringu efektywności
 • Dużą ilością popełnianych błędów
 • Skracaniem czasu efektywnej pracy
 • Dużą roszczeniowością – w tym finansową (najpierw dajecie a potem zobaczymy)

Mapa Satysfakcji i Zaangażowania to pierwsze tego typu narzędzie badawcze pozwalające natychmiast określć nie tyko poziom satysfakcji i zaangażowania lecz także wskazać źródła negatywnie na nie oddiaływujące oraz zbudować propozycje działań rozwojowych.

 

Pobierz ofertę

Pełen opis narzędzia

Materiały do pobrania:

1. Artykuł: Jak można doenergetyzować pracownika?