Competency Profiler

Competency Profiler to autorskie narzedzie przeznaczone do oceny praktycznie dowolnego profilu kompetencji pracowników. Jest zbudowane w oparciu o koncepcję Mapy Kompetencji co pozwala na natychmiastową diagnozę poziomu wybranych kompetencji (możliwość dowolnego budowania profilu) z odniesieniem do poziomu wymagań. Realizacja badania umozliwia nie tylko wskazanie obszarów silnych i słabszych stron kompetencyjnychh lecz również sugerowanych działań rozwojowych.

ocena kompetencji

Potencjalni użytkownicy:

  • Organizacje, które rekrutują nowych pracowników
  • Organizacje, które chcą  określić predyspozycje oraz kompetencje swoich (potrzeby rozwojowe, ścieżki karier etc.)
  • Absolwenci, bezrobotni i inni uczestnicy rynku pracy, którzy chcą się sprawdzić w zakresie poziomu rozwoju kompetenji i zaplanować ich rozwój.

Pobierz ofertę

Materiały do pobrania:

1. Pełen opis narzędzia: Competency Profiler

2. Artykuł: Audyt kompetencji - testy