Opisy Stanowisk Pracy

Jakość funkcjonowania praktycznie każdej organizacji i pracujących w niej ludzi jest uzależniona od wielu czynników – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Niebagatelną rolę w tym zakresie odgrywają kwestie organizacyjne. W zdecydowanej większości przypadków, im lepiej praca jest zorganizowana tym większe prawdopodobieństwo odpowiedniej realizacji zadań a co za tym idzie osiągnięcia założonych celów. Jednym z kluczowych czynników wpływających na organizację pracy jest jasny opis stanowisk pracy.

Opisy Stanowisk Pracy (OSP) są z jednej strony podstawowym zadaniem działów odpowiedzialnych za politykę personalną firmy a z drugiej jednym z bardziej zaniedbanych obszarów. Praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków istniejące opisy nie tylko są niewykorzystywane w całym zakresie możliwości, lecz także w znacznej mierze nieadekwatne do rzeczywistości. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje się, że jednym z powodów jest brak jednoznacznych standardów i narzędzi pozwalających dokonanie poprawnych, użytecznych praktycznie i elastycznych opisów.

Proponujemy nowe podejście do technologii opisów stanowisk pracy, której wykorzystanie może spowodować, że - w zależności od wielkości organizacji - wprowadzenie użytecznych OSP trwa od kiku dni do max. 2 - 3 miesięcy.

Pobież ofertę

Materiały do pobrania:

1. Podręcznik - Opisy Stanowisk Pracy (fragment)

2. Artykuł: Pięć najważniejszych aspektów OSP

3. Wskazówki: Wzór Karty Opisu Stanowiska

4. Inwentarz Zadań Organizacyjnych - 1 kategoria (wkrótce)