O Firmie

ForFuture jest organizacją doradczo-szkoleniową działającą w oparciu o doświadczenia eksperckie kluczowych konsultantów. Zakres działalności firmy obejmuje trzy obszary ukierunkowane na zwiększenie efektywności pracowników i organizacji. Działamy w oparciu o autorskie opracowania oraz sprawdzone praktycznie koncepcje:

  • Zarządzanie kompetencjami
  • Metodologię HPI (Human Performance Improvement)

Wybrane obszary naszej działlności obejmują:

  • Projekty wdrożeniowe oraz doradcze
  • Badania organizacyjne oraz wdrażanie kompleksowych rozwiązań podnoszących wydajność pracowników oraz zwiększających efektywność całej organizacji.
  • Realizacja specjalistycznych szkoleń dla kadry zarządzającej, menedżerskiej oraz specjalistów HR.
  • Przygotowywanie i wydawanie publikacji i książek z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i organizacji. Opracowywanie i udostępnianie autorskich narzędzi HRM.

Dlatego też powołaliśmy trzy działy w ramach których realizujemy nasze projekty:

fftffcffp

 

Dzięki kontaktom z naszymi polskimi i zagranicznymi partnerami  systematycznie rozszerzamy nasz potencjał merytoryczny oraz zakres działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz ofertą, jak róznież do korzystania z licznych opracowań.