BADANIA

ffc

ForFuture razem ze swoimi partnerami organizacyjnymi realizuje szereg projektów badawczych dotyczących takich obszarów jak wyzwania HR Business Partnera, HPI czy też oceny kompetencji.

Oferujemy Państwu także dostęp do szeregu autorskich narzędzi badawczych dedykowanych badaniu zarówno pracowników, zespołów jak i całych organizacji. Specyficzną funkcją proponowanych narzędzi jest to, że zostały one zbudowane na bazie jednolitej koncepcji myślenia o ZZL co oznacza, że można je spójnie wykorzystywać w różnorodnych projektach.

Proponowane narzędzia można wykorzystywać samodzielnie (poprzez platformę on-line) lub korzystając ze wsparcia merytorycznego i organizacyjnego ekspertów ForFuture.


HR Biznes Trendy

Podstawą do podejmowania właściwych decyzji w odniesieniu do  każdym każdego procesu realizowanego w firmie są właściwe dane i informacje. Nie inaczej jest w przypadku procesów HR. Jedne z najważniejszych informacji to te dotyczące przyszłych wyzwań i gotowości firmy do zmierzenia się z nimi. Dlatego też realizujemy cykliczne badania połączone z raportami: HR Biznes Trendy - Raport.

Dołącz do badania i pobierz raport


Competency Profiler©

Ocena kompetencji to jedno z podstawowych wyzwań dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju pracowników. Bez wiedzy na temat potencjału kompetencyjnego pracowników nie jesteśmy w stanie ani planować rozwoju ani oceniać skuteczność już realizowanych działań rozwojowych. Naszym jest wsparcie firm w ocenie poziomu rozwoju kompetencji pracowników - przy wykorzystaniu platformy IT - a tym samym przygotowanie do wdrożenia kompleksowych działań wspierających ten rozwój.

Pobierz ofertę


Talent Profiler©

Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwala na świadome kształtowanie własnej kariery. Nasze indywidualne talenty można „odkryć” kierując się charakterystycznymi wskaźnikami, pozwalającymi określić, w czym czujemy się najmocniejsi i co w związku z tym może być naszym największym zasobem. Po kilku latach pracy opracowaliśmy pierwsze w Polsce narzędzie do badania predyspozycji / talentów zawodowych pozwalające jednocześnie na określenie optymalnych ról zawodowych.

Pobierz ofertę


Mapa Satysfakcji i Zaangażowania©

Satysfakcja i zaangażowanie to dwa czynniki silnie wpływające na jakość pracy. Okazuje się, że nie tylko są one względnie niezależne lecz także przekładają się na inne obszary funkcjonowania pracowników. Szczególnie niepokojące są negatywne zjawiska związane z brakiem satysfakcji i niskim zaangażowaniem. Dlatego też każda organizacja powinna weryfikować zarówno poziom satysfakcji jak i zaangażowania pracowników, gdyż umożliwia to podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących działań kształtujących optymalny poziom tych czynników.

Pobierz ofertę


HPI Map

Wiele organizacji staje przed poważnym dylematem związanym z wyborem odpowiednich działań usprawniających działania związane z realizacją zakładanych celów rozwojowych. Kluczowe znaczenie ma precyzyjne określenie czynników utrudniających pracę. Taką rolę pełni unikalne na polskim rynku narzędzie HPI Map pozwalające diagnozować źródła problemów ograniczających efektywność pracowników.

Pobierz ofertę


Mapa kultury organizacyjnej - HPC Map©

Dążenie do zbudowania  wysokoefektywnej kultury organizacji jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed firmami. Każdą drogę do tego wiądącą należy rozpocząć od solidnych podstaw czyli od zbadania obecnej kultury, dominujacych w niej wartości i wzorców zachowań. Do takich celów zostało przygotowane narzędzie diagnostyczne: HPC Map

Pobierz ofertę