Programy rozwojowe

Rozwój potencjału zawodowego to jedno z głównych wyzwań praktycznie wszystkich uczestników rynku pracy. Teoretycznie każdy ma możliwośc rozwoju jednak w praktyce często nie wykorzystujemy tej szansy. Warto zatem sięgnąć po wsparcie specjalistów.

Nasza oferta obejmuje:

 • Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz HR Business Partnerów: Zarządzanie Efektywnością; Wysokoefektywna Kultura Organizacji;
 • Szkolenia dla menedżerów i specjalistów ZZL, m.in: Zarządzanie Kompetencjami; Ścieżki Kariery; Akademia AC/DC; Systemy motywacyjne
 • Programy Talent Management

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Otwarte Szkolenia Pokazowe.

Mamy także przyjemność współpracować w obszarze szkoleń i rozwoju z czołowymi polskimi organizacjami na rynku edukacyjnym i rozwoju biznesu:

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Alior Instytut Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner
 • Nowoczesna Firma

Zarządzanie efektywnością

HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT

Jednym z głównych wyzwań przed którymi stoimy jest wdrożenie rozwiązań gwarantujących wydajność pracowników oraz zwiększających efektywność całej organizacji.

Nasza propozycja:

 • Program zarządzania efektywnością pracowników w organizcji (HPI)
 • Systemy Zarządzania przez Cele (MBO - Management by Objective)
 • Performance Management - wdrożenie i monitoring wskaźników efektywności

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Zarządzanie kompetencjami to podstawa skutecznej polityki personalnej.

Nasze działania:

 • Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami w firmie
 • Budowa Katalogu Kompetencji na podstawie autorskiego narzędzia Mapa Kompetencji
 • Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk (autorskie narzędzie: Job Profiler)
 • Wykorzystanie systemu kompetencji w takich obszarach jak: Systemy Ocen; Polityka Szkoleniowa; Ścieżki Kariery

PROGRAMY BADAWCZE

Skuteczne działania w obszarze organizacyjnym i pracowniczym wymagają często rzetelnej diagnozy. Proponujemy zatem:

Publikacje i narzędzia

Jednym z naszych celów jest przygotowywanie i wydawanie praktycznych opracowań i narzędzi wspierających efektywność ludzi i organizacji.

Katalogi i słowniki:

Mapa Kompetencji – katalog 36 pełnych opisów kompetencji (nazwa, definicja, wskaźniki opisane na 5 poziomach) wraz ze wskazówkami rozwojowymi

Katalog gotowych opisów stanowisk – pełne opisy 300 stanowisk / zawodów

KPI Index – zestawienie najczęściej wykorzystywanych wskaźników efektywności wraz z miarami

Narzędzia diagnostyczne:

Talent Profiler – diagnoza własnego potencjału ze wskazaniem optymalnych ról zawodowych

Test kompetencji – ocena poziomu wybranych kompetencji (możliwość dowolnego budowania profilu) z odniesieniem do poziomu wymagań.

Mapa Satysfakcji i Zaangażowania - diagnoza oraz rekomendacje rozwoju.

Mapa Efektywności Organizacyjnej (HPI Map)

Mapa Kultury Organizacyjne - High Performing Culture Profiler

Podręczniki:

Opis Stanowisk Pracy – pełna instrukcja tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy

Podręcznik Trenera Biznesu - praktyczny przewodnik wraz z konkretnymi narzędziami

Narzędzia IT:

Job Profiler – do tworzenia opisów stanowisk pracy. Narzędzie zawiera główne słowniki (zadania, kompetencje, KPI) z możliwością ich modyfikowania oraz katalog gotowych opisów stanowisk